I SANNINGENS LJUS – GRALSBUDSKAPET av Abd-ru-shin

i-sanningens-ljus-gralsbudskapet

I mitt Budskap förmedlas kunskapen om skapelsen och förklaras de därmed förknippade självverkande lagarna, vilka även kan kallas naturlagar. Där visar sig hela skapelseväven utan några luckor. Samtliga skeenden går tydligt att uppfatta och därmed även ändamålet med hela människolivet. Den visar med en oantastbar följdriktighet var människan kommer ifrån och vart hon är på väg och ger därför svar på samtliga frågor, så länge man verkligen menar allvar i sitt sökande.

– ABD-RU-SHIN