Gralsbudskapet

I sanningens ljus - Gralsbudskapet

De tre banden av verket ”I sanningens ljus” omfattar sammanlagt 168 föredrag som till innehållet bygger på varandra och ger en rullständig bild av skapelsen i dess helhet.

Denna omfattande förklaring av världen grundar sig på de allmänt kända naturlagarna och låter läsaren få insikt om de dolda sammanhangen i livet, vilket ger en värdefull hjälp i livet.

Läs mer »

VEM VAR ABD-RU-SHIN?

Abd-ru-shin

Abd-ru-shin, författaren till verket ”I sanningens ljus”, föddes som Oskar Ernst Bernhardt den 18 april 1875 i Bischofswerda (utanför Dresden), Tyskland. Pseudonymen Abd-ru-shin, under vilken han skrev Gralsbudskapet, betyder ”Ljusets tjänare”.

År 1928 flyttade Oskar Ernst Bernhardt till Österrike, där han bodde ända fram tills nazisterna fördrev honom från sitt hem och förbjöd hans bok ”I sanningens ljus”.

Läs mer »

Hur verket ”I sanningens ljus – Gralsbudskapet” blev till

Abd-ru-shins verk ”I sanningens ljus – Gralsbudskapet” kom till under en tidsrymd av knappt två årtionden. Till en början publicerades enskilda föredrag i Gralsblätter. År 1926 utkom den första, ”lilla” utgåvan av ”Gralsbudskapet”, år 1931 den ”stora” utgåvan i ett band och till sist trilogin så som den finns att köpa idag.

Läs mer »

STIFTELSEN GRALSBUDSKAPET

Stuttgart, Lenzhalde

Stiftelsen Gralsbudskapet är en allmännyttig, överkonfessionell institution. Den grundades år 1951 på initiativ av Maria Bernhardt, änka till författaren av ”Gralsbudskapet”, och erbjuder ett program av utvalda publikationer om världsåskådningsfrågor. I centrum för förlagets program står verket ”I sanningens ljus – Gralsbudskapet” av Abd-ru-shin. Detta grundläggande verk i världsåskådning, som hittills översatts till 23 språk och finns i cirka 90 länder över hela världen, kompletteras av ett stort antal ytterligare skrifter.

Läs mer »