Innehållsöversikt

De tre banden i verket ”I sanningens ljus” omfattar sammanlagt 168 föredrag som till innehållet bygger på varandra och ger en fullständig bild av hela skapelsen.

Uppbyggnaden av verket ”I sanningens ljus – Gralsbudskapet” utgår från den enkla framställningen av ett begrepp eller ett sakförhållande och fortsätter med allt mer omfattande förklaringar. Därför rekommenderar vi att läsa böckerna i samma ordningsföljd som föredragen.

Här nedan följer en innehållsöversikt i föredragens ordningsföljd.

BAND I

 1. Vad söker ni?
 2. Ett rop på hjälp
 3. Antikrist
 4. Sedlighet
 5. Vakna!
 6. Tystnaden
 7. Uppstigningen
 8. Kulten
 9. Förstelningen
 10. Barnslighet
 11. Kyskhet
 12. Det första steget
 13. Världen
 14. Betlehems stjärna
 15. Striden
 16. Ockulta vetenskaper
 17. Villovägar
 18. Vad är det som skiljer så många människor från ljuset idag?
 19. Det var en gång …!
 20. Villfarelser
 21. Människans ord
 22. Kvinnan i den sena skapelsen
 23. Hängivenhet
 24. Andlig tröghet
 25. Människan inför sin Gud
 26. Allt dött i skapelsen kommer att väckas för att döma sig självt!
 27. Livets Bok
 28. Det Tusenåriga Riket
 29. Ett nödvändigt ord
 30. Den stora kometen
 31. Världens läromästare
 32. Främlingen
 33. Räddning! Frälsning!
 34. Herrens språk

 

 

BAND II

 1. Ansvar
 2. Öde
 3. Skapandet av människan
 4. Människan i skapelsen
 5. Arvsynden
 6. Gud
 7. Den inre rösten
 8. Kärlekens religion
 9. Frälsaren
 10. Födelsens hemlighet
 11. Är en ockult skolning att rekommendera?
 12. Spiritism
 13. Jordbunden
 14. Främjar sexuell avhållsamhet den andliga utvecklingen?
 15. Tankeformer
 16. Vakna och be!
 17. Äktenskapet
 18. Barnets rätt till föräldrar
 19. Bönen
 20. Fader vår
 21. Att be till Gud
 22. Människan och hennes fria vilja
 23. Idealmänniskor
 24. Kasta all skuld på honom
 25. Hypnosens skadlighet
 26. Astrologi
 27. Symboliken i det mänskliga ödet
 28. Tro
 29. Världsliga ting
 30. Döden
 31. Avskild
 32. Mirakel
 33. Dopet
 34. Den heliga Gralen
 35. Lucifers hemlighet
 36. Mörkrets regioner och förbannelsen
 37. Ljusets regioner och paradiset
 38. Världens gång
 39. Skillnaden i ursprung mellan människa och djur
 40. Åtskillnaden mellan mänsklighet och vetenskap
 41. Anden
 42. Skapelsens utveckling
 43. Jag är Herren, din Gud!
 44. Den obefläckade avlelsen och Gudasonens födelse
 45. Gudasonens död på korset och den sista måltiden
 46. Stig ned från korset!
 47. Detta är mitt kött! Detta är mitt blod!
 48. Uppståndelsen av Jesu jordiska kropp
 49. Människans avsikter och Guds vilja i lagen om växelverkan
 50. Människosonen
 51. Den sexuella kraften och dess betydelse för den andliga uppstigningen
 52. Jag är uppståndelsen och livet, ingen kommer till Fadern utom genom mig!
 53. Grovmateria, finmateria, strålning, rum och tid
 54. Klärvoajansens misstag
 55. Olika sorters klärvoajans
 56. I demoners och fantomers rike
 57. Ockult skolning, animalisk eller vegetarisk kost
 58. Läkande magnetism
 59. Lev i nuet!
 60. Vad ska människan göra för att komma till Guds rike?
 61. Du ser flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget
 62. Kampen i naturen
 63. Den Heliga Andens utgjutning
 64. Kön
 65. Kan ålder vara ett hinder för den andliga uppstigningen?
 66. Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör!
 67. Gudar – Olympen – Valhalla
 68. Varelsen människan
 69. Och tusen år är som en dag!
 70. Förnimmelse
 71. Livet

 

BAND III

 1. I skymningens land
 2. Grubblare
 3. Frivilliga martyrer, religiösa fanatiker
 4. Guds tjänare
 5. Djurens instinkt
 6. Vänskapskyssen
 7. Det krokiga verktyget
 8. Barnet
 9. Uppgiften för mänsklighetens kvinnliga del
 10. Allestädes närvarande!
 11. Jesus talade …
 12. Skapelselagen om ”rörelse”
 13. Den jordiska kroppen
 14. Blodets hemlighet
 15. Temperamentet
 16. Märk väl människa hur du ska leva ditt liv i skapelsen, så att inte ödets trådar hindrar dig i din uppstigning istället för att främja den!
 17. En ny lag
 18. Plikt och trohet
 19. Folkens skönhet
 20. Det är fullbordat!
 21. 21.Vid den grovmateriella gränsen
 22. Gudsinsikten
 23. Namnet
 24. Det substantiella
 25. Små substantiella väsen
 26. I de substantiella väsens grovmateriella verkstad
 27. En själ på vandring …
 28. Kvinna och man
 29. Krokiga själar
 30. Människans andliga ledare
 31. Låt ljusets trådar lysa på er!
 32. Urdrottningen
 33. Strålningarnas kretslopp
 34. Undvik fariséerna!
 35. Besatt
 36. Be och ni ska få!
 37. Tack
 38. Låt det bli ljus!
 39. Substanslös
 40. Jul
 41. Fall inte för frestelsen!
 42. Familjekänsla
 43. Hem, ljuva hem
 44. Troende av vana
 45. Lär dig vad som gagnar dig!
 46. Allomfattande visdom
 47. Det svaga könet
 48. Den förstörda bron
 49. Eldens väktarinna
 50. Skapelse-översikt
 51. Själen
 52. Naturen
 53. Andliga frön
 54. Kroppsliga frön
 55. Det substantiellas cirkel
 56. De urandliga nivåerna I
 57. De urandliga nivåerna II
 58. De urandliga nivåerna III
 59. De urandliga nivåerna IV
 60. De urandliga nivåerna V
 61. De urandliga nivåerna VI
 62. De urandliga nivåerna VII
 63. Efterord: Hur budskapet bör tas emot