Några ord på vägen!

Bindeln faller och tro blir övertygelse. Enbart i övertygelsen finns befrielse och frälsning!

Jag vänder mig enbart till dem som allvarligt söker. De måste vara kapabla och villiga att sakligt pröva detta faktum. Religiösa fanatiker och hållningslösa drömmare göre sig icke besvär, de är skadliga för Sanningen. Men de illvilliga och de osakliga ska finna sin dom i orden själva.

Budskapet kommer enbart att nå dem som fortfarande bär ett uns Sanning inom sig och en längtan efter att vara en sann människa. För alla dem kommer det också att fungera som en stav och en lykta. Utan omvägar leder det ut ur den nuvarande förvirringens kaos.

Nedanstående Ord försöker inte introducera någon ny religion, utan ska vara en fackla för alla seriösa åhörare och läsare så att de ska hitta den rätta vägen – den väg som leder dem till de efterlängtade höjderna.

Endast den som rör på sig av egen kraft kan utvecklas i anden. Dåren, som använder sig av främmande hjälpmedel i form av färdiga åskådningar, går sin stig blott som på kryckor, medan de egna, friska lemmarna är bortkopplade.

Men så fort människan modigt gör bruk av alla de förmågor som slumrar inom henne i väntan på hennes signal, använder hon de resurser som anförtrotts henne enligt hennes Skapares Vilja. Med lätthet kommer hon då att övervinna alla hinder som korsar hennes väg och distraherar.

Därför vakna! Enbart i övertygelsen finns den rätta tron, och övertygelse kommer genom ett skoningslöst vägande och prövande! Var levande i er Guds underbara skapelse!

Abd-ru-shin