Sekretesspolicy

1.1 För användningen av webbplatsen www.gralsbudskapet.org och tjänster som publiceras här följer följande datadeklaration. Denna webbplats är ett erbjudande från Gralsbotschaft Foundation, Lenzhalde 15, 70192 Stuttgart, Tyskland, e-post: info@nullgral.de som ansvarig enligt artikel 4 EU: s allmänna dataskyddsförordningen (”DS-GVO”). 1.2 Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss, särskilt när det gäller skyddet av personliga rättigheter vid behandling och användning av denna information. I det följande informerar vi om insamlingen av personuppgifter vid användandet av vår hemsida. Personuppgifter är samtlig data som personligen är tillgängliga för dig, till exempel namn, adress, e-postadresser, användarbeteende.

2. Automatiserad datainsamling och bearbetning av webbläsaren

2.1 Så som varje webbplats fungerar, samlar vår server automatiskt och information för en viss period i serverns loggar som överförs av webbläsaren, om du inte har inaktiverat dem. Om du vill se vår hemsida samlar vi in följande uppgifter som är tekniskt nödvändiga för att vi ska informera dig om vår hemsida och för att säkerställa stabilitet och säkerhet (rättslig grund artikel 6.1 f) DS-GVO):

  • Den förfrågande datorns IP-adress
  • Klientens filförfrågan
  • http-svarskoden
  • den webbplats där du besöker oss (referreringsadress),
  • tiden för serverns begäran
  • Typ av webbläsare och version
  • Använt operativsystem hos den begärande datorn

En personlig utvärdering av serverns loggfiler äger inte rum. Dessa uppgifter kan aldrig tilldelas specifika personer. En kombination av dessa data med andra datakällor kommer inte att göras, såvida du inte godkänner detta, till exempel genom din nyhetsbrevregistrering (se avsnitt 3.2).

3. Datainsamling och behandling av frivilligt meddelad data

3.1 Allmän kontakt

Om du ger oss personuppgifter via e-post, via vår hemsida eller på något annat sätt (namn, förnamn, e-postadress, adress) görs det i allmänhet på frivillig basis. Dessa data används för att behandla kontraktsförhållandet, för att behandla dina förfrågningar eller dina beställningar och för din egen marknads- eller opinionsundersökning och för din egen annonsering via post och e-post. En vidare användning, i synnerhet överföring av uppgifterna till tredje part för reklam-, marknads- eller opinionsforskning, sker inte. Den rättsliga grunden är artikel 6 punkt 1 bokstav b DS-GVO eller artikel 6 punkt 1 bokstav f DS-GVO.

3.2 Nyhetsbrev

Om du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev behöver vi din e-postadress och du har möjlighet att frivilligt ange ditt namn. Tillsammans med din e-postadress registreras och sparas även data som automatiskt överförs av din webbläsare (operativsystem, webbläsartyp och version, referreringsadress och din IP-adress). Dessa data används endast för kommunikation med dig som en del av vårt erbjudande om nyhetsbrev. Genom att prenumerera på nyhetsbrevet godkänner du att vi kommer att lagra ovannämnda data för utskick av nyhetsbrevet. För registrering till vårt nyhetsbrev använder vi det så kallade double-opt-in-metoden. Det innebär att efter att du har registrerat dig, skickar vi dig ett mail till den angivna e-postadressen där vi ber dig bekräfta att du vill få nyhetsbrevet. Om du inte bekräftar din registrering inom 14 dagar kommer din information att raderas. Dessutom lagrar vi dina IP-adresser och tidpunkter för registrering och bekräftelse. Syftet med förfarandet är att bevisa din registrering och vid behov kunna informera dig om ett eventuellt missbruk av dina personuppgifter. Den rättsliga grunden är artikel 6 punkt 1 mening 1 bokstav a DS-GMO.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke som påverkar framtiden. Du kan anmäla ditt återkall genom att ändra nyhetsbrevsinställningarna på vår nyhetssida.

4. Överföring till tredje part

4.1 I den utsträckning du har lämnat personuppgifter, kommer de generellt inte att lämnas ut till tredje part. En överföring sker endast

– i samband med ditt samtycke (se punkt 3.2). När data insamlas kommer du att bli underrättad om mottagarna eller kategorierna av mottagare.

– under behandlingen av dina förfrågningar, dina beställningar och användningen av våra tjänster till beställda underleverantörer, som endast får de nödvändiga uppgifterna för utförandet av denna order och använder dem öronmärkta.

– I samband med orderbehandlingen enligt artikel 28 DS-GVO till externa tjänsteleverantörer. Dessa har valts noggrant och beställts av oss, är bundna av våra instruktioner samt bestämmelserna i DS-GVO och inspekteras regelbundet.

– i samband med uppfyllandet av lagstadgade skyldigheter för informationsmyndigheter.

5. Varaktighet för lagring

Dina uppgifter kommer endast att användas så länge som det är nödvändigt för den befintliga kundrelationen, förutsatt att du inte har gett ditt samtycke eller vi har ett berättigat intresse för vidare bearbetning. I dessa fall behandlar vi dina uppgifter tills du återkallar ditt samtycke eller tills du gör invändningar mot våra legitima intressen. Oberoende av detta måste vi lagra din adress, betalnings- och beställningsdata under en tioårsperiod, på grund av handels- och skatteregler.

6. Dina rättigheter

6.1 Du har följande rättigheter gentemot oss med avseende på personuppgifterna om dig:

– Rätt till information,

– Rätt till korrigering eller radering

– Rätt till begränsning av bearbetning,

– Rätt att invända mot bearbetningen

– Rätt till dataöverföring.

Vänligen kontakta din skriftliga förfrågan till Stiftung Gralsbotschaft, Lenzhalde 15, D-70192 Stuttgart eller till e-postadressen info@nullgral.de.

6.2 Du har också rätt att klaga på oss över vår behandling av dina personuppgifter hos en datatillsynsmyndighet.