STIFTELSEN GRALSBUDSKAPET

Stiftung Gralsbotschaft Hauptsitz Stuttgart
Stiftelsen Gralsbudskapet är en allmännyttig, överkonfessionell institution. Den grundades år 1951 på initiativ av Maria Bernhardt, änka till författaren av ”Gralsbudskapet”, och erbjuder ett program av utvalda publikationer om världsåskådningsfrågor. I centrum för förlagets program står verket ”I sanningens ljus – Gralsbudskapet” av Abd-ru-shin. Detta grundläggande verk i världsåskådning, som hittills översatts till 22 språk och finns i cirka 90 länder över hela världen, kompletteras av ett stort antal ytterligare skrifter.

Stiftelsen Gralsbudskapet sprider uteslutande utgåvan ”Ausgabe letzter Hand” av verket ”I sanningens ljus – Gralsbudskapet” av Abd-ru-shin. Författaren har under sina sista år i livet företagit en omarbetning och nyordning av Gralsbudskapet och det är endast denna utgåva som bör spridas vidare. Stiftelsen Gralsbudskapet är förpliktad att följa författarens uttryckliga önskan – så som den tillkännagivits av Maria Bernhardt och Irmingard Bernhardt.

Att förmedla bestående värden och inspirera till ett medvetet liv är en viktig ideell målsättning för samtliga publikationer av förlaget för Stiftelsen Gralsbudskapet.

Den ökande efterfrågan av audiovisuella produkter bemöter ”Verlag der Stiftung Gralsbotschaft” med ett stort antal ljudböcker. Sedan år 2011 finns dessutom hela förlagets program även som e-böcker i elektronisk form.