Internationella Gralsrörelsen

Den internationella Gralsrörelsen är en obunden, överkonfessionell sammanslutning.

När Abd-ru-shin publicerade Gralsbudskapet ”I sanningens ljus” började det snart dyka upp personer som ville leva enligt den kunskap om skapelsen som förmedlas i Gralsbudskapet. Och alltid när människor träffas för att förverkliga särskilda idéer krävs det en reglerande och sammanhållande organisation. Det gällde naturligtvis även för de fria sammankomster som började äga rum år 1927 och som bildade grunden för Gralsrörelsen.

Abd-ru-shins avsikt var varken att grunda en ny kyrka eller en religion, inte heller ville han bli ledare för något dylikt. Hans Gralsbudskap riktar sig till den enskilda människan, eftersom hon måste nå den nödvändiga insikten av egen kraft.

Gralsrörelsen är därmed samlingsbegreppet för en ideell strävan att sprida Gralsbudskapet och att omsätta det i praktiken inom alla levnadsområden. Abd-ru-shin sa år 1927 följande angående denna strävan och de uppkomna sammanslutningar som formade Gralsrörelsen:

”Även om jag glatt välkomnar dessa föreningar, kan jag inte vara ledare för dem och inte heller delta i dem; ty dylik strävan leder till slut alltid till bindningar för den som dessa grupperar sig runt. […] Jag måste vara fri och hålla fast vid det jag har att säga!”

Sammankomsterna av personer som bekänner sig till Gralsbudskapet skapar grunden och den yttre ramen för att kunna genomföra stunder av gemensam bön (andakter) och Gralsfirande. Dessa korta andakter som för det mesta äger rum söndagar ses av många som veckans höjdpunkt. I Gralsrörelsens lokaler som enbart är till för dessa ändamål hålls varje gång ett föredrag ur Gralsbudskapet och därefter läses en bön.  Det hela ramas in av musik och blomsterutsmyckningar.

Förutom spridningen av Gralsbudskapet är den internationella Gralsrörelsens huvudsakliga uppgift att anordna andakter på sön- och helgdagar för trogna anhängare och intresserade läsare. De ideella aktiviteterna med andakter och Gralsfirande, föredrag, högläsning, diskussionsaftnar, seminarier, barn- och ungdomsarrangemang, konstutställningar, konserter och mycket mer, utgör Gralsrörelsens verksamhet. Dessutom organiserar den internationella Gralsrörelsen även evenemang över nationsgränserna.

Ett krav är att organisationen är begränsad till det nödvändigaste och alltid är öppen för meningsfulla förändringar. Stommen för den internationella Gralsrörelsen bildar nationella Gralsrörelser i ungefär 40 länder. Ledarna för Gralscirklarna och de nationella Gralsrörelserna samt ledaren för den internationella Gralsrörelsen har som uppgift att främja och koordinera ovan nämnda arbete.

I en Gralscirkel möts människor vars grundval i livet utgörs av boken ”I sanningens ljus – Gralsbudskapet” av Abd-ru-shin. Oberoende av tro och konfession riktar sig Gralsbudskapet direkt till den enskilda människan och erbjuder henne vägar för att nå insikt om Gud, världen och sig själv.

Att bekänna sig till Gralsbudskapet är ett personligt beslut och leder varken till att man binder sig vid Gralsrörelsen eller en Gralscirkel. Gralscirklar finns i många städer i ett stort antal länder. De finansieras av frivilliga och av gåvor.  Söndagar och särskilda helgdagar har man stunder då man gemensamt tillber Gud.

Förutom andakter höll Abd-ru-shin även Gralsfiranden. Båda härleds till sin form och sitt genomförande till Abd-ru-shin och är förpliktande för Gralsrörelsen.

Ägare till den internationella Gralsrörelsens andaktslokaler och tempel är huvudsakligen självständiga, allmännyttiga föreningar och stiftelser i de enskilda länderna.  Vid sidan om dessa är förlagen verksamma som spridare av Gralsskrifterna. Dessa juridiska personer finansieras övervägande av frivilliga gåvor.

Den enskilde har inga förpliktelser gentemot samfundet, men inte heller några rättigheter. Eventuellt medlemskap i religiösa grupperingar eller kyrkor efterfrågas inte. För närvarande finns det närapå 40.000 ”insvurna” personer som strävar efter att leva sina liv enligt Gralsbudskapets andemening. Läsar- och supporterkretsen är betydligt större. Närmare information om Gralsrörelsen lämnas av:

www.grailmovement.net

Internationella Gralsrörelsen
Marktstraße 19
6130 Schwaz
Österrike
Telefon: (+43) (0) 5242 71383
Fax: (+43) (0) 5242 71383-14
E-post: office@nullinternationale-gralsbewegung.org