I SANNINGENS LJUS – GRALSBUDSKAPET

De tre banden av verket ”I sanningens ljus” omfattar sammanlagt 168 föredrag som till innehållet bygger på varandra och ger en rullständig bild av skapelsen i dess helhet.

Denna omfattande förklaring av världen grundar sig på de allmänt kända naturlagarna och låter läsaren få insikt om de dolda sammanhangen i livet, vilket ger en värdefull hjälp i livet.

Föredragen som sammanfattats i denna bok kom till mellan åren 1923 och 1938.

Anledningen till att verket ”I sanningens ljus” har blivit känt över hela världen är att den ger övertygande svar på mänsklighetens stora frågor, som till exempel meningen med livet eller om det finns rättvisa i ödet eller i ett liv efter döden. Det har hittills blivit översatt till 22 språk och finns att köpa över hela världen.

Författarens mål var att få läsaren att komma närmare det sanna livet, att ge honom värdefulla impulser för att utveckla sin personlighet samt att vägleda honom på hans väg till insikt, vilket även inbegriper insikten om Gud. De föredrag som samlats i verket ”I sanningens ljus” ska tjäna som en ”lykta och en stav”, oberoende av en människas religiösa tro eller konfessionstillhörighet. Abd-ru-shin ville varken grunda en ny religion eller en ny sekt.

Förklaringarna som ges i verket ”I sanningens ljus” bygger på enkla, lätt begripliga naturlagar, som är lika verksamma i den yttre världen som i själens inre. De talar till mänskliga erfarenheter, visar på styrkor och svagheter och pekar ut dolda otillräckligheter men även alla de många tillfällen till andlig utveckling som det dagliga livet erbjuder. Läsaren får därmed möjlighet att känna igen föredragens innehåll i sitt eget liv och upptäcka att det är sant. På så sätt kan personligt upplevda erfarenheter med hjälp av logiska slutledningar bindas ihop till en omfattande helhetsbild av världen, där det inte finns någon åtskillnad mellan naturvetenskapligt och religiöst sanningssökande.

Verket ”I sanningens ljus” har undertiteln ”Gralsbudskapet”. Begreppet ”Gral” (även ”Graal”, ö.a.) förknippas idag mest med längtansfulla bilder och visioner så som de förmedlas i myter och sagor, men också – och framför allt – i konstverk. Abd-ru-shin förklarar dock att dessa berättelser har sin grund i en faktisk händelse, som har varit av central betydelse för hela skapelsens fortsatta existens.

Det är en tydlig väg som verket ”I sanningens ljus” stakar ut. Det har varken med mystik eller med esoterisk upphöjdhet att göra, men ställer just därför – på samma sätt som Jesu ursprungliga lära – en hel del krav på den enskilde. Det är nämligen inte enbart det självständiga, fördomsfria och sakliga tänkandet som bör främjas, utan framför allt den ”fasta viljan att göra gott”. Det är människans arbete med sig själv och i hennes nästas tjänst som kan leda henne till andlig mognad.

Här följer några av de många ämnen som verket ”I sanningens ljus” ger svar på:

  • Ansvar och öde / karma
  • Död och upprepade jordeliv / Reinkarnation
  • Syndafall och arvsynd
  • Hur detta liv och livet efter detta hänger ihop
  • Skaparens nåd och kärlek
  • Kropp, själ och ande
  • Gudason och Människoson