1920-1941: Hur verket ”I sanningens ljus – Gralsbudskapet” blev till

Från Gralsblätter (Gralsblad) till ”Ausgabe letzter Hand”

Abd-ru-shins verk ”I sanningens ljus – Gralsbudskapet” kom till under en tidsrymd av knappt två årtionden. Till en början publicerades enskilda föredrag i Gralsblätter. År 1926 utkom den första, ”lilla” utgåvan av ”Gralsbudskapet”, år 1931 den ”stora” utgåvan i ett band och till sist trilogin så som den finns att köpa idag.

Denna brokiga historia leder ibland till missförståelser. I den följande, detaljerade översikten ges information om de enskilda utgåvorna av Gralsbudskapet och de av Abd-ru-shin genomförda förändringarna i föredragens ordningsföljd.

Läs mer om hur verket blev till här:

  1. 1920-1926: Tidskriften Gralsblätter (Gralsblad), Gralsbudskapet 1926-års utgåva
  2. 1926-1931: Der Ruf (Ropet), Gralsblätter (Gralsblad), Gralsbudskapet 1931-års utgåva
  3. 1931-1938: ”Nachklänge zur Gralsbotschaft” (Efterklanger till Gralsbudskapet), tidskriften Die Stimme (Rösten)
  4. 1938-1941: Omarbetning av Gralsbudskapet, ”Ausgabe letzter Hand”
  5. Sammanfattning
  6. Appendix