1920-1926: Tidskriften Gralsblätter (Gralsblad), Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft (I sanningens ljus – Gralsbudskapet), 1926-års utgåva

 1. Innehållsöversikt
  1. 1920-1926: Tidskriften Gralsblätter (Gralsblad), Gralsbudskapet 1926-års utgåva
  2. 1926-1931: Der Ruf (Ropet), Gralsblätter (Gralsblad), Gralsbudskapet 1931-års utgåva
  3. 1931-1938: ”Nachklänge zur Gralsbotschaft” (Efterklanger till Gralsbudskapet), tidskriften Die Stimme (Rösten)
  4. 1938-1941: Omarbetning av Gralsbudskapet, ”Ausgabe letzter Hand”
  5. Sammanfattning
  6. Appendix

Redan år 1920 började Oskar Ernst Bernhardt att hålla föredrag om frågor som innerligt berörde människorna i hans omgivning och att även skriva ned dessa föredrag.

Åren 1923/24 publicerade han under namnet Abd-ru-shin (”Abdruschin”) föredrag och frågesvar i sju separata häften, Gralsblätter (Gralsblad) serie I, på förlaget ”Verlag der Gralsblätter”, Bad Heilbrunn, familjen Bernhardts dåvarande bostadsort.

Som författare av föredragen om sitt Gralsbudskap använde Oskar Ernst Bernhardt pseudonymen Abd-ru-shin i betydelsen ”Ljusets tjänare (son)”. Det ursprungliga sättet att skriva namnet var ”Abdruschin”, men även formen ”Abd-ru-shin” förekom redan i Gralsblätter, om än mer sällan. Från och med mitten av 1930-talet blev dock denna stavning den förhärskande.

gralsbl-serie1-heft3-400px

Gralsblätter serie I
Föredragens titel samt frågesvar som senare kom ut i föredragsform

HÄFTE 1
 • Vad söker ni?
 • Livet (senare titel: Vakna!)
 • Den stora hemligheten
 • (senare titel: Tystnaden)
 • Frälsning (senare titel: Uppstigningen)

 

HÄFTE 2

 • Ansvar
 • Ödet
 • Skapelsen av människan
 • Människan i skapelsen
 • Arvsynden
 • Gudasonen och Människosonen
 • Gud
 • Den inre rösten
 • Frågesvar om kärlekens religion

 

HÄFTE 3

 • Frälsaren
 • Födelsens hemlighet
 • Är en ockult skolning att rekommendera?
 • Spiritism
 • Jordbunden
 • Är sexuell avhållsamhet nödvändig eller rekommendabel?
 • Frågesvar om bl.a. den obefläckade avlelsen

HÄFTE 4

 • Yttersta domen
 • Striden
 • Tankeformer
 • Sedlighet
 • Äktenskapet
 • Bönen

 

HÄFTE 5

 • Människan och hennes fria vilja
 • Ockulta vetenskaper
 • Villovägar
 • Frågesvar om bl.a. ”jungfru” Maria och löftet

 

HÄFTE 6

 • Kasta all skuld på honom
 • Innan Abraham blev till finns jag
 • Den skadliga hypnosen
 • Astrologi
 • Symbolik i människoödet
 • Tro
 • Värdsliga ting
 • Döden
 • Mirakel
 • Dopet

 

HÄFTE 7

 • Den heliga Gralen
 • Hemligheten med ”Lucifer”
 • Mörkrets regioner och förbannelsen
 • Ljusets regioner och paradiset
 • Världens gång
 • Människa och djur
 • Frågesvar om bl.a. vetenskap och mänskligheten

 

År 1926 Abd-ru-shin sammanställde en övervägande del av sina föredrag som publicerats i Gralsblätter serie 1 i bokform och publicerade dem på förlaget ”Verlag der Gralsblätter”, Oskar Ernst Bernhardt, Tutzing, med titeln

Im Lichte der Wahrheit – Neue Gralsbotschaft von Abdruschin”  (I sanningens ljus – Nya Gralsbudskapet av Abdruschin).

Denna utgåva av Gralsbudskapet (innehållsförteckning se appendix) har kallats och kallas fortfarande för ”lilla utgåvan” eller ”lila utgåvan” eller också ”Tutzinger-utgåvan” av Gralsbudskapet (Tutzing var dåvarande bostadsort för familjen Bernhardt och förlagets säte).

 

lila-augabe-400px

 

I häfte 1 av Gralsblätter serie 1 utkom i Gralsbudskapets utgåva från 1926 endast föredraget ”Vad söker ni?”. Föredragen ”Lev!” (senare titel i 1931-års utgåva och ”Ausgabe letzter Hand”: ”Vakna!”), ”Den stora hemligheten” (senare titel: ”Tystnaden”) och ”Frälsning” (senare titel: ”Uppstigningen”) fick ännu ingen plats i denna utgåva. Inte heller tog Abd-ru-shin hänsyn till föredraget ”Innan Abraham blev till finns jag”.

Frågesvar ur de ovan nämnda häftena kom nu ut som föredrag. Till exempel föredragen ”Kärlekens religion” och ”Åtskillnaden mellan mänsklighet och vetenskap”. Föredragen ”Anden” och ”Skapelsens utveckling” avslutade 1926-års utgåva av Gralsbudskapet. De hade inte publicerats tidigare. I häfte 7 av Gralsblätter, det sista i serie 1, hänvisades dock redan till ett kommande föredrag om ”Skapelsen”.

Just bearbetningen av frågesvaren till föredragen visar interaktionen mellan författare och hans läsare och åhörare. Deras förståelse eller icke-förståelse, deras frågor och kommentarer gav ofta inspiration till fler föredrag. Från början var alltså människornas andliga, inre beskaffenhet så att säga nyckeln till hur budskapet skulle utformas. Detta sträckte sig ända fram till nyordningen av föredragen under tiden i Kipsdorf, till ”Ausgabe letzter Hand”.

Därför kände sig Abd-ru-shin vid sammanställningen av 1926-års utgåva av Gralsbudskapet på intet sätt bunden vid föredragens tidigare ordningsföljd i Gralsblätter, utan han utnyttjade sin möjlighet som författare att sammanställa sina föredrag på det sätt som han vid denna tidpunkt ansåg vara rätt och riktigt.

 

 1. Innehållsöversikt
  1. 1920-1926: Tidskriften Gralsblätter (Gralsblad), Gralsbudskapet 1926-års utgåva
  2. 1926-1931: Der Ruf (Ropet), Gralsblätter (Gralsblad), Gralsbudskapet 1931-års utgåva
  3. 1931-1938: ”Nachklänge zur Gralsbotschaft” (Efterklanger till Gralsbudskapet), tidskriften Die Stimme (Rösten)
  4. 1938-1941: Omarbetning av Gralsbudskapet, ”Ausgabe letzter Hand”
  5. Sammanfattning
  6. Appendix