1931-1938: Nachklänge zur Gralsbotschaft (Efterklanger till Gralsbudskapet), tidskriften Die Stimme (Rösten)

Innehållsöversikt

 1. 1920-1926: Tidskriften Gralsblätter (Gralsblad), Gralsbudskapet 1926-års utgåva
 2. 1926-1931: Der Ruf (Ropet), Gralsblätter (Gralsblad), Gralsbudskapet 1931-års utgåva
 3. 1931-1938: ”Nachklänge zur Gralsbotschaft” (Efterklanger till Gralsbudskapet), tidskriften Die Stimme (Rösten)
 4. 1938-1941: Omarbetning av Gralsbudskapet, ”Ausgabe letzter Hand”
 5. Sammanfattning
 6. Appendix
Kapitel 03

Efter utgivningen av Gralsbudskapets ”stora utgåva” år 1931 – som kallades så för att skilja den från den ”lilla utgåvan ” från 1926 – publicerade Abd-ru-shin fram till år 1934 ytterligare 59 numrerade enskilda föredrag.

nachklaengle-1-400px

Dessa 59 enskilda föredrag sammanställdes sedan av honom tillsammans med föredraget ”Substanslös” och efterordet ”Hur budskapet bör tas emot” till band I av verket ”Nachklänge zur Gralsbotschaft” (Efterklanger till Gralsbudskapet) och publicerades även i denna form 1934 av förlaget ”Der Ruf” GmbH, München. (Innehållsförteckning i appendixet)

Föredragens ordningsföljd i band I av ”Nachklänge zur Gralsbotschaft(Efterklanger till Gralsbudskapet) skiljer sig också från ordningsföljden i tidigare publiceringar av de enskilda föredragen. Till exempel står föredraget ”Det heliga ordet” i början av denna utgåva, men som enskilt föredrag hade det först publicerats som nummer 25.  Dessutom försågs några av de enskilda föredragen med nya titlar, till exempel ”Den vite riddaren” hette nu ”Den nödvändiga utjämningen”, ”Julen 1932” bytte till ”Betlehems stjärna”, ”Den 30 december 1932” blev ”En ny lag”, ”Långfredagen 1932” blev ”Det är fullbordat!” samt ”Påsken 1933” blev ”Låt det bli påsk inom dig, människa!”

De 59 numrerade enskilda föredragen

 1. I skymningens land
 2. Uppstigningens morgon!
 3. Grubblare
 4. Frivilliga martyrer, religiösa fanatiker
 5. Guds tjänare
 6. Djurens instinkt
 7. Vänskapskyssen
 8. Kvinnan i den sena skapelsen
 9. Det krokiga verktyget
 10. Allt dött i skapelsen kommer att väckas för att döma sig självt!
 11. Barnet
 12. Uppgiften för mänsklighetens kvinnliga del
 13. Det Tusenåriga Riket
 14. Den vite riddaren
 15. Jesus och Immanuel
 16. Jul!
 17. Allestädes närvarande!
 18. Jesus talade …!
 19. Hängivenhet
 20. Finmateriellt törnesnår
 21. Andlig tröghet
 22. Skapelselagen om ”rörelse”
 23. Den jordiska kroppen
 24. Temperamentet
 25. Det heliga ordet
 26. Lär dig, människa, hur din vandring genom skapelsen bör vara, så inte ödets trådar hämmar din uppstigning istället för att främja den!
 27. Julen 1932
 28. Den 30 december 1932
 29. Kasttänkande, samhällsväsen
 30. Plikt och trogenhet
 1. Sträva efter övertygelse!
 2. Folkens skönhet
 3. Låt det bli ljus
 4. Hurdan är du, människa!
 5. Långfredagen 1933
 6. Påsken 1933
 7. Vid den grovmateriella gränsen
 8. Människan inför sin Gud
 9. Gudsinsikten
 10. Det substantiella
 11. Den som inte vill veta av mitt ord eftersom han vill annat, den kommer jag inte att kännas vid när han befinner sig i nöd!
 12. Små substantiella väsen
 13. I de substantiella väsens grovmateriella verkstad
 14. En själ på vandring…
 15. Kvinna och man
 16. Krokiga själar
 17. Människans andliga ledare
 18. Låt ljusets trådar lysa på er!
 19. Julklanger svänger förmanande genom världsalltet
 20. Urdrottningen
 21. Strålningarnas kretslopp
 22. Undvik fariséerna!
 23. Besatt
 24. Be och ni ska få!
 25. Tack
 26. Jag sänder er!
 27. Påsken 1934
 28. Och när mänskligheten frågar …
 29. Besvikelser

 

Ytterligare 38 enskilda föredrag (nummer 60-97) publicerades som sådana mellan åren 1934 och 1937 och fanns också att köpa. De kom ut på förlaget ”Der Ruf” GmbH, München, och senare på det egna förlaget Vomperberg eller Verlag Maria Bernhardt, Vomperberg.

Några av dessa föredrag hade Abd-ru-shin redan publicerat i samma form som han ursprungligen hade föreläst dem, innan han bestämde sig för att ge ut en andra, omarbetad version med samma numrering. Föredragen ”De urandliga nivåerna I-VII” hade kommit ut tidigare under titeln ”De andliga nivåerna I-VII”. Till exempel hölls föredraget ”De andliga nivåerna V” för första gången den 22 april 1935 och publicerades strax senare i samma version. Redan år 1936/37 publicerades sedan den omarbetade versionen under titeln ”De urandliga nivåerna V”.

Fördrag nr. 73 ”Påsken 1935” publicerade Abd-ru-shin under titeln ”Livets bok”, föredrag nr. 80 ”Pingsten 1935” under titeln ”Det levande ordet”.

Dessutom följde de onumrerade, enskilda föredragen ”Pingst”, ”Allt måste bli nytt!” och ”Salighetens berg”.

 

Ytterligare 38 enskilda föredrag

 1. Porten öppnas!
 2. Såret
 3. Allomfattande visdom
 4. Människans ord
 5. Nyåret 1935
 6. Lär dig vad som gagnar dig!
 7. De (ur)andliga nivåerna I
 8. Troende av vana
 9. En räddande längtan
 10. De (ur)andliga nivåerna II
 11. Den stora reningen
 12. De (ur)andliga nivåerna III
 13. De (ur)andliga nivåerna IV
 14. Påsken 1935 (Livets bok)
 15. De (ur)andliga nivåerna V
 16. De (ur)andliga nivåerna VI
 17. De (ur)andliga nivåerna VII
 18. Angående 30 maj 1935 (Offret)
 19. Eldens väktarinna
 20. Språkets makt

 

 1. Det levande ordet (Pingsten 1935)
 2. Familjekänsla
 3. Hem, ljuva hem
 4. Apostelns eld
 5. Det svaga könet
 6. Den förstörda bron
 7. Skapelse-översikt
 8. Andliga frön
 9. Kroppsliga frön
 10. Vägberedare
 11. När nöden är som störst är Guds hjälp er som närmast!
 12. Renande eldflammor
 13. De egna viljornas motsättning
 14. Själen
 15. Naturen
 16. Det substantiellas cirkel
 17. Fall inte för frestelsen!
 18. Jul

 

Författaren verkar ursprungligen ha haft planer på att samla dessa enskilda föredrag i ett band 2 av ”Nachklänge zur Gralsbotschaft”.  Det blev dock aldrig av på grund av såväl den historiska som den andliga utvecklingen. Om det idag skulle florera en sådan utgåva av ”Nachklänge zur Gralsbotschaft” band II så är den på intet sätt autentisk.

Publiceringen genom förlaget ”Der Ruf” GmbH, München, försvårades allt mer av det ökande trycket från den nationalsocialistiska regimen, vilket föranledde Abd-ru-shin att publicera de följande tio föredragen och frågesvaren år 1937 i tidskriften Die Stimme på förlaget A.-G. ”Die Stimme”, Zürich.

 

Die Zeitschrift „Die Stimme“

 

I tidskriftens sista nummer hänvisade man till de försvårade distributionsmöjligheterna och förklarade att publiceringen av nästa nummer skulle skjutas upp till juli 1938.

Varken planen på att ge ut fler nummer av Die Stimme eller att eventuellt publicera band II av ”Nachklänge zur Gralsbotschaft” gick att förverkliga. I mars 1938 arresterades Abd-ru-shin av nazisterna och utvisades ur det annekterade Österrike – först till Schlauroth utanför Görlitz och i mars 1939 till Kipsdorf (i Erzgebirge).

 

 • HÄFTE 1
 • Blodets hemlighet

 

 • HÄFTE 2
 • Herrens språk

 

 • HÄFTE 4
 • Barnslighet

 

 • HÄFTE 5
 • Människan och jorden

 

 • HÄFTE 7
 • Pingst

 

 • HÄFTE 8
 • Det första steget

 

 • HÄFTE 9
 • Kyskhet

 

 • HÄFTE 10
 • Räddning! Frälsning!

 

 • HÄFTE 11
 • Kulten

 

 • HÄFTE 12
 • Förstelningen

 

Innehållsöversikt

 1. 1920-1926: Tidskriften Gralsblätter (Gralsblad), Gralsbudskapet 1926-års utgåva
 2. 1926-1931: Der Ruf (Ropet), Gralsblätter (Gralsblad), Gralsbudskapet 1931-års utgåva
 3. 1931-1938: ”Nachklänge zur Gralsbotschaft” (Efterklanger till Gralsbudskapet), tidskriften Die Stimme (Rösten)
 4. 1938-1941: Omarbetning av Gralsbudskapet, ”Ausgabe letzter Hand”
 5. Sammanfattning
 6. Appendix