1938-1941: Omarbetning av Gralsbudskapet, ”Ausgabe letzter Hand”

Innehållsöversikt

 1. 1920-1926: Tidskriften Gralsblätter (Gralsblad), Gralsbudskapet 1926-års utgåva
 2. 1926-1931: Der Ruf (Ropet), Gralsblätter (Gralsblad), Gralsbudskapet 1931-års utgåva
 3. 1931-1938: ”Nachklänge zur Gralsbotschaft” (Efterklanger till Gralsbudskapet), tidskriften Die Stimme (Rösten)
 4. 1938-1941: Omarbetning av Gralsbudskapet, ”Ausgabe letzter Hand”
 5. Sammanfattning
 6. Appendix
Kapitel 04

Redan i slutet av 1938 började Abd-ru-shin med en genomgång av sina föredrag. Under åren 1939 till 1941 ordnade han hela sitt verk enligt den beskrivning som lämnats den 15 maj 1956 av Irmingard Bernhardt.

Kopia av hennes förklaring inför distriktsdomstolen i Schwaz:

”Gralsbudskapet omarbetades av författaren Oskar Ernst Bernhardt själv under åren 1939 till 1941.

I september 1938 tvångsförvisades vi – herr Oskar Ernst Bernhardt, hans fru Maria Bernhardt, min bror Alexander och jag – av Gestapo till Schlauroth vid Görlitz. I mars 1939 flyttade vi med Gestapos tillstånd till kurorten Kipsdorf i Erzgebirge. Samma år började herr Oskar Ernst Bernhardt med omarbetningen av Gralsbudskapet. I slutet av maj 1941 var det omarbetade manuskriptet färdigt för tryckning.

Omarbetningen bestod av olika sorters ändringar. Till viss del handlade det om kommatering, ordföljd, strykningar eller förkortande av hela meningar eller stycken, som innehöll upprepningar av tankegångar som redan behandlats i föregående meningar eller stycken.

Men han strök även ord, meningar och till och med hela sidor om han var av den åsikten att de där återgivna tankegångarna ändå inte skulle förstås av människorna. Utslagsgivande för denna åsikt var hans upplevelser under de sista åren före hans bortgång.

Korrekturen skedde på så sätt att Oskar Ernst Bernhardt tog ett exemplar av Gralsbudskapet, som var avsett för detta ändamål, och med blyertspenna skrev sina kommentarer och anvisningar, strök och antecknade var han önskade ändringar eller kompletteringar. Dessa ändringar och kompletteringar skrev han varje gång ner på ett separat papper. Jag skrev sedan ut dessa blyertsanteckningar – som lätt smetades ut och riskerade att bli oläsliga –  med maskin på pappersremsor, raderade motsvarande blyertstext i ändringsexemplaret av Gralsbudskapet och klistrade in remsorna med den maskinskrivna texten. Sidor i Gralsbudskapet där större stycken strukits, klistrade jag över där strykningen företagits, eller så skrev jag ut hela sidan på nytt på maskinen och klistrade in den nya sidan.

Eftersom även föredragens ordningsföljd ändrades, hände det att ett föredrag togs bort ur raden och måste fogas in på ett annat ställe.

Jag genomförde samtliga ändringar exakt enligt de anvisningar jag fått av Gralsbudskapets författare. Han granskade varje ändring.

Detta förfaringssätt är även anledningen till varför det enbart finns några få manuskriptsidor kvar med handskrivna ändringar gjorda av herr Oskar Ernst Bernhardt.”

Vomperberg den 15 maj 1956

Irmingard Bernhardt

 

I band I av Gralsbudskapets ”Ausgabe letzter Hand” tog Abd-ru-shin framför allt med de föredrag från 1931-års utgåva, som år 1937 hade kom ut i tidskriften Die Stimme, dock inte i samma ordningsföljd som vid publiceringen. Det gäller föredragen ”Kulten”, ”Förstelningen”, ”Barnslighet”, ”Kyskhet”, ”Det första steget”, ”Räddning! Frälsning!” och ”Herrens språk”.

Föredraget ”Blodets hemlighets” i häfte 1 hamnade i band III efter ”Den jordiska kroppen” och före ”Temperamentet”.

Även föredrag från band I av ”Nachklänge zur Gralsbotschaft” och från samlingen av de enskilda föredragen finns i detta första band.

Några titlar ändrades därför. Till exempel kom föredraget ”Ett sista ord” ut som ”Ett nödvändigt ord”, föredraget ”Yttersta domen” fick titeln ”Världen” och ”Ropet efter ledaren” heter nu ”Ropet efter räddaren” (begreppet ”ledare” – på tyska ”Führer” – hade fått en dålig klang på grund av nazisternas användning av ordet).

Gralsbudskapets andra band ”Ausgabe letzter Hand” innehåller övervägande föredrag från 1931-års utgåva, vilka omarbetats på det sätt som Irmingard Bernhardt beskrivit. Föredragen ”Gudasonen och Människosonen” och ”Utvald” togs inte med av Abd-ru-shin vid publiceringen och föll bort på samma sätt som föredraget ”Och det uppfylldes” och ”Slutord”. Föredraget ”Livet” från appendixet avslutar band II.

Band III innehåller de föredrag ur band I av ”Nachklänge zur Gralsbotschaft” och ur samlingen av enskilda föredrag, som Abd-ru-shin valde ut för ytterligare publicering.

Även föredraget ”Blodets hemlighet” ur häfte 1 av Die Stimme infogades här. Föredraget ”Den som inte vill kännas vid mitt ord …” kom ut under titeln ”Namnet”. Efterordet ”Hur budskapet ska förstås” avslutar band III.

Fem föredrag ur ”Nachklänge zur Gralsbotschaft” band I och fyra föredrag ur samlingen av de enskilda föredragen togs inte med i Gralsbudskapet band I, II och III.  Det gäller följande föredrag: ”Den nödvändiga utjämningen”, ”Jesus och Immanuel”, ”Jul” (ej identiskt med föredraget ”Jul” i band III av ”Ausgabe letzter Hand”), ”Julklanger svänger förmanande genom världsalltet”, ”Jag sänder er!”, ”Porten öppnas!”, ”Såret”, ”Nyåret 1935” och ”Offret”.

 

Innehållsöversikt

 1. 1920-1926: Tidskriften Gralsblätter (Gralsblad), Gralsbudskapet 1926-års utgåva
 2. 1926-1931: Der Ruf (Ropet), Gralsblätter (Gralsblad), Gralsbudskapet 1931-års utgåva
 3. 1931-1938: ”Nachklänge zur Gralsbotschaft” (Efterklanger till Gralsbudskapet), tidskriften Die Stimme (Rösten)
 4. 1938-1941: Omarbetning av Gralsbudskapet, ”Ausgabe letzter Hand”
 5. Sammanfattning
 6. Appendix