Appendix

Innehållsöversikt

 1. 1920-1926: Tidskriften Gralsblätter (Gralsblad), Gralsbudskapet 1926-års utgåva
 2. 1926-1931: Der Ruf (Ropet), Gralsblätter (Gralsblad), Gralsbudskapet 1931-års utgåva
 3. 1931-1938: ”Nachklänge zur Gralsbotschaft” (Efterklanger till Gralsbudskapet), tidskriften Die Stimme (Rösten)
 4. 1938-1941: Omarbetning av Gralsbudskapet, ”Ausgabe letzter Hand”
 5. Sammanfattning
 6. Appendix

 

Kapitel 06

„Im Lichte der Wahrheit – Neue Gralsbotschaft von Abdruschin“ Ausgabe 1926
(I sanningens ljus – Nya Gralsbudskapet av Abd-ru-shin) utgåva 1926

lila-augabe-400px

Innehållsförteckning

 1. Vad söker ni?
 2. Ansvar
 3. Öde
 4. Skapandet av människan
 5. Människan i skapelsen
 6. Arvsynden
 7. Gudasonen och Människosonen
 8. Gud
 9. Den inre rösten
 10. Kärlekens religion
 11. Frälsaren
 12. Födelsens hemlighet
 13. Är en ockult skolning att rekommendera?
 14. Spiritism
 15. Jordbunden
 16. Är sexuell avhållsamhet nödvändig eller rekommendabel?
 17. Yttersta domen
 18. Striden
 19. Tankeformer
 20. Sedlighet
 21. Äktenskapet
 22. Bönen
 23. Människan och hennes fria vilja
 24. Ockulta vetenskaper
 25. Villovägar
 26. Kasta all skuld på honom
 27. Hypnosens skadlighet
 28. Astrologi
 29. Symboliken i människoödet
 30. Tro
 31. Jordiska ting
 32. Döden
 33. Mirakel
 34. Dopet
 35. Den Heliga Gralen
 36. Lucifers hemlighet
 37. Mörkrets regioner och förbannelsen
 38. Ljusets regioner och paradiset
 39. Världens gång
 40. Skillnaden i ursprung mellan människa och djur
 41. Åtskillnaden mellan mänsklighet och vetenskap
 42. Ande
 43. Skapelsens utveckling

 

„Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft von Abdruschin“ Große Ausgabe 1931
(I sanningens ljus – Gralsbudskapet av Abd-ru-sbin), Stora utgåvan från 1931

gb-grosse-ausg1931-d-400px

Innehållsförteckning

 • Förord
  1. Vad söker ni?
  2. Vakna!
  3. Tystnaden
  4. Uppstigningen
  5. Ansvar
  6. Öde
  7. Skapandet av människan
  8. Människan i skapelsen
  9. Arvsynden
  10. Gudasonen och Människosonen
  11. Gud
  12. Den inre rösten
  13. Kärlekens religion
  14. Frälsaren
  15. Födelsens hemlighet
  16. Är en ockult skolning att rekommendera?
  17. Spiritism
  18. Jordbunden
  19. Är sexuell avhållsamhet nödvändig eller rekommendabel?
  20. Yttersta domen
  21. Striden
  22. Tankeformer
  23. Sedlighet
  24. Vakna och be!
  25. Äktenskapet
  26. Barnets rätt till föräldrar
  27. Bönen
  28. Fader vår
  29. Att be till Gud
  30. Människan och hennes fria vilja
  31. Ockulta vetenskaper
  32. Villovägar
  33. Idealmänniskor
  34. Kasta all skuld på honom
  35. Hypnosens skadlighet
  36. Astrologi
  37. Symboliken i människoödet
  38. Tro
  39. Jordiska ting
  40. Döden
  41. Avskild
  42. Mirakel
  43. Dopet
  44. Den heliga Gralen
  45. Lucifers hemlighet
  46. Mörkrets regioner och förbannelsen
  47. Ljusets regioner och paradiset
  48. Världens gång
  49. Skillnaden i ursprung mellan människa och djur
  50. Åtskillnaden mellan mänsklighet och vetenskap
  51. Ande
  52. Skapelsens utveckling
  53. Jag är Herren, din Gud!
  54. Den obefläckade avlelsen och födelsen av Gudasonen
  55. Gudasonens död på korset och den sista måltiden
  56. Stig ned från korset
  57. Detta är mitt kött! Detta är mitt blod!
  58. Uppståndelsen av Jesu jordiska kropp
  59. Människans avsikter och Guds vilja i lagen om växelverkan
  60. Människosonen
  61. Irrvägar
  62. Den sexuella kraften och dess betydelse för den andliga uppstigningen
  63. Jag är uppståndelsen och livet, ingen kommer till Fadern utom genom mig!
  64. Vad är det som skiljer så många människor från Ljuset idag?
  65. Ropet på ledaren
  66. Grovmateria, finmateria, strålning, rum och tid
  67. Klärvoajansens misstag
  68. Klärvoajansens olika sätt
  69. I demoners och fantomers rike
  70. Ockult skolning, animalisk eller vegetarisk kost
  71. Läkande magnetism
  72. Lev i nuet!
  73. Den stora kometen
  74. Vad ska människan göra för att kunna ingå i Guds rike?
  75. Du ser flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget
  76. Kampen i naturen
  77. Den Heliga Andens utgjutning
  78. Kön
  79. Kan ålder vara ett hinder för den andliga uppstigningen?
  80. Det var en gång …
  81. Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör!
  82. Gudar – Olympen – Valhalla
  83. Kallad
  84. Varelsen människan
  85. Och tusen år är som en dag!
  86. Förnimmelse
  87. Världens läromästare
  88. Främlingen
  89. Ett sista ord
  90. Antikrist
  91. Och det gick i uppfyllelse …!

  Efterord

  Appendix:

  Guds tio budord

  Livet

 

”Nachklänge zur Gralsbotschaft von Abdruschin”
(Efterklanger till Gralsbudskapet av Abd-ru-shin), band I, 1934

nachklaengle-1-400px

Innehållsförteckning

 1. Det heliga ordet
 2. I skymningens land
 3. Uppståndelsens morgon!
 4. Grubblare
 5. Frivilliga martyrer, religiösa fanatiker
 6. Guds tjänare
 7. Djurens instinkt
 8. Vänskapskyssen
 9. Kvinnan i den sena skapelsen
 10. Det krokiga verktyget
 11. Allt dött i skapelsen kommer att väckas för att döma sig självt!
 12. Barnet
 13. Uppgiften för mänsklighetens kvinnliga del
 14. Det Tusenåriga Riket
 15. Den nödvändiga utjämningen
 16. Jesus och Immanuel
 17. Jul!
 18. Alltid närvarande!
 19. Jesus talade …
 20. Hängivenhet
 21. Finmateriellt törnesnår
 22. Andens tröghet
 23. Skapelselagen om ”rörelse”
 24. Den jordiska kroppen
 25. Temperamentet
 26. Märk väl människa hur du ska leva ditt liv i skapelsen, så att inte din uppstigning hämmas av ödets trådar istället för att främjas av dem!
 27. Betlehems stjärna
 28. En ny lag
 29. Kasttänkande, samhällsskick
 30. Plikt och trohet
 31. Sträva efter övertygelse!
 32. Folkens skönhet
 33. Hurdan är du, människa?
 34. Det är fullbordat!
 35. Låt det bli påsk inom dig, människa!
 36. Vid den grovmateriella gränsen
 37. Människan inför sin Gud
 38. Gudsinsikten
 39. Det substantiella
 40. Den som inte vill veta av mitt ord eftersom han vill annat, kommer jag inte att kännas vid när han befinner sig i nöd!
 41. Små substantiella väsen
 42. I de substantiella väsens grovmateriella verkstad
 43. En själ på vandring…
 44. Kvinna och man
 45. Krokiga själar
 46. Människans andliga ledare
 47. Låt Ljusets trådar lysa på er!
 48. Julklanger svänger uppmanande i världsalltet
 49. Urdrottningen
 50. Strålningarnas kretslopp
 51. Undvik fariséerna!
 52. Besatt
 53. Be och ni ska få!
 54. Tack
 55. Besvikelser
 56. Och när mänskligheten frågar …
 57. Låt det bli ljus!
 58. Jag sänder er!
 59. Påsken 1934
 60. Substanslös
 61. Hur budskapet bör tas emot