1926-1931: Tidskrifterna Der Ruf (Ropet), Gralsblätter (Gralsblad), Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft (I sanningens ljus – Gralsbudskapet), 1931-års utgåva

Innehållsöversikt

 1. 1920-1926: Tidskriften Gralsblätter (Gralsblad), Gralsbudskapet 1926-års utgåva
 2. 1926-1931: Der Ruf (Ropet), Gralsblätter (Gralsblad), Gralsbudskapet 1931-års utgåva
 3. 1931-1938: ”Nachklänge zur Gralsbotschaft” (Efterklanger till Gralsbudskapet), tidskriften Die Stimme (Rösten)
 4. 1938-1941: Omarbetning av Gralsbudskapet, ”Ausgabe letzter Hand”
 5. Sammanfattning
 6. Appendix

 

Kapitel 02

I Under åren 1926 till 1930 följde ytterligare föredrag i Gralsblätter, serie II (häfte 1+2, häfte 3, 4+5, häfte 6+7) och i tidskriften Der Ruf (häfte 1+2, häfte 3+4, häfte 5, 6, 7, häfte 8+9, häfte 10, 11, 12, häfte 13).

der-ruf-400px

 

Publiceringen ägde rum den 1 april 1929 på förlaget ”Verlag der Gralsblätter” Oskar Ernst Bernhardt, vilket sedermera övergick i förlaget ”Der Ruf” GmbH, München.

Medan de tre häftena i Gralsblätter serie II enbart innehöll föredrag, frågesvar och hänvisningar av Abd-ru-shin, var tidskriften Der Ruf en ”skrift för allt inom framstegsvänlig vetenskap”, där förutom Abd-ru-shin mestadels författare ur hans närmare omgivning fick komma till tals.

Abd-ru-shins föredrag i tidskriften Der Ruf

 • HÄFTE 1 / 2 – aug. / sept. 1927
 • Det var en gång …

 

 • HÄFTE 3 / 4 – okt. / nov. 1927
 • Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör!

 

 • HÄFTE 5 / 6 / 7 – dec. 1927, jan. / feb. 1928
 • Jul! (ej identiskt med föredraget ”Jul” i band III av Gralsbudskapet ”Ausgabe letzter Hand”)

 

 • HÄFTE 8 / 9 – mars / april 1926
 • Gudar – Olympen – Valhalla
 • Utvald
 • Varelsen människan

 

 • HÄFTE 10 / 11 / 12 – maj / juni / juli 1928
 • Den Heliga Andens utgjutelse
 • Vad måste människan göra för att kunna ingå i Guds rike?
 • Kampen i naturen
 • Kön
 • Ett sista ord (senare titel: Ett nödvändigt ord)

 

 • HÄFTE 13 – maj / juni 1929
 • I demonernas och fantomernas rike
 • Olika sorters klärvoajans
 • Främlingen

 

Mellan åren 1927 och 1930 publicerade Abd-ru-shin såväl föredrag som frågesvar i tidskriften Der Ruf. I tidskriftens häfte 8+9 hänvisas till att Abd-ru-shin levererat många bidrag till Der Ruf och att man därför inte kommer att ge ut nästa häfte av Gralsblätter serie II förrän om några månader. Häfte 6+7 som utannonserades på detta sätt – de sista i serie II av Gralsblätter – kom först ut 1930 och då inte på ”Verlag der Gralsblätter” utan på förlaget ”Der Ruf GmbH”, München.

gralsblaetter-serie2-400px
 • HÄFTE 3/4/5 – 1927
 • Irrvägar
 • Sexualdriften och dess betydelse för andlig uppstigning
 • Jag är uppståndelsen och livet, ingen kommer till Fadern utom genom mig!
 • Vad är det som skiljer så många människor från Ljuset idag?
 • Ropet efter en ledare
 • Den stora kometen
 • Grovmateria, finmateria, strålningar, rum och tid
 • Klärvoajansens misstag
 • Lev i nuet!
 • Frågesvar angående bl. a. ockult skolning, köttdiet, vegetarisk diet
 • Helande magnetism
 • Utgör ålder ett hinder för andlig uppstigning?
 • HÄFTE 6/7 – 1930
 • Tillbedjan av Gud
 • Barnets rätt till föräldrar
 • Idealmänniskor
 • Du ser flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget
 • Antikrist
 • Den heliga Gralens Kors
 • HÄFTE 1/2 – 1926/1927
 • Jag är Herren, din Gud!
 • Den obefläckade avlelsen och Gudasonens födelse
 • Gudasonens död på korset och den sista måltiden
 • Uppståndelsen av Jesu jordiska kropp
 • Människans avsikter och Guds vilja i lagen om växelverkan
 • Människosonen

I Gralsbudskapet från 1931 finns de 43 föredragen från 1926-års utgåva och ytterligare 48 föredrag, som till viss del hade publicerats före, men till allra största delen efter 1926 i Gralsblätter och i tidskriften Der Ruf, eller som för första gången kom ut i denna utgåva.

gb-grosse-ausg1931-d-400px

 

Före 1926 hade redan kommit ut föredraget ”Vakna!” under titeln ”Lev!”, föredraget ”Tystnaden” som ”Den stora hemligheten” samt föredraget ”Uppstigningen” som ””Frälsningen”.

De föredrag som publicerades efter 1926 i Gralsblätter, serie II och tidskriften Der Ruf (se ovan) har många gånger inte tagits upp i samma ordningsföljd som vid publiceringen, utan har till viss del placerats mellan andra föredrag eller sammanställts i en annan ordningsföljd.

För första gången utkom i denna utgåva föredragen ”Vakna och be!”, ”Avskild”, ”Stig ned från korset!”, ”Detta är mitt kött! Detta är mitt blod!”, ”Och tusen år är som en dag!”, ”Förnimmelse”, ”Världens läromästare” och ”Och det fullbordades …!”.

Om man utgår från föredragens ordningsföljd i 1926-års utgåva placerades föredraget ”Vakna och be!” mellan föredragen ”Sedlighet” och ”Äktenskapet”. Föredraget ”Avskild” följde i anslutning till föredraget ”Döden”.

Föredragen ”Stig ned från korset!” och ”Detta är mitt kött! Detta är mitt blod!” kom för första gången ut mellan föredragen ”Gudasonens död på korset och sista måltiden” och ”Uppstigningen av Jesu jordiska kropp” (båda från Gralsblätter, serie II, häfte 1 och 2)

Föredragen ”Ockult skolning, köttdiet eller vegetarisk diet”, ”Helande magnetism” och ”Kan ålder vara ett hinder för den andliga uppstigningen?” har sitt ursprung i frågesvar i häftena 3, 4, 5 av Gralsblätter, serie II.

Föredraget ”Den heliga Gralens kors” hade inte tagits med i denna utgåva.

Efter slutordet följde som appendix ”Guds tio budord” (som publicerats så tidigt som 1929 som en egen liten bok, tillsammans med föredraget ”Fader vår”) och föredraget ”Livet”.

Till skillnad från 1926-års utgåva innehöll den stora utgåvan en rad ”förtyskade” begrepp. I stället för ordet clown användes ordet gycklare, istället för resonans återklang osv. Dessa ändringar hade gjorts egenmäktigt av förlaget under korrekturläsningen, i enlighet med ”tidsandan”. Abd-ru-shin hade aldrig godkänt dessa ändringar. Irmingard Bernhardt har senare med hjälp av originalmanuskriptet i ”Ausgabe letzter Hand” ändrat tillbaka i texten till de begrepp som Abd-ru-shin använde.

 

Innehållsöversikt

 1. 1920-1926: Tidskriften Gralsblätter (Gralsblad), Gralsbudskapet 1926-års utgåva
 2. 1926-1931: Der Ruf (Ropet), Gralsblätter (Gralsblad), Gralsbudskapet 1931-års utgåva
 3. 1931-1938: ”Nachklänge zur Gralsbotschaft” (Efterklanger till Gralsbudskapet), tidskriften Die Stimme (Rösten)
 4. 1938-1941: Omarbetning av Gralsbudskapet, ”Ausgabe letzter Hand”
 5. Sammanfattning
 6. Appendix