Kyskhet

Kyskhet är ett begrepp som människorna förvrängt så till den grad, att ingenting av den faktiska betydelsen finns kvar längre. Ordet fick till och med en helt annan innebörd, vilket hade den naturliga följden att många människor på grund av denna förvrängning helt i onödan drabbades av nedstämdhet och många gånger till och med av obeskrivligt lidande.

Fråga vem ni vill vad kyskhet är, och ni kommer överallt att få till svar att det betyder fysisk orördhet i någon form – det är i alla fall vad de flesta människorna anser.

Det visar tydligt hur småaktigt de människor tänker som underordnar sig förnuftet. Det är förnuftet självt som har satt upp gränserna för allt det jordiska, eftersom det inte kan nå längre med sina förmågor, vilka ju har fötts ur det jordiska.

Hur lätt skulle det då inte vara för en människa att ha ett rykte om sig att vara kysk, samtidigt som hon solar sig i ett fåfängt självförhärligande. Men det hjälper henne inte ett enda steg på vägen upp till de ljusa höjderna, till Paradiset, människoandens lycksaliga slutmål.

Det är meningslöst för människan att bevara sin oskuld i den grov-
materiella kroppen och samtidigt fläcka ned sin ande – då kan denna aldrig ta steget över de trösklar som leder från det ena trappsteget upp till nästa.

Kyskheten är annorlunda än människan föreställer sig den, mycket mer omfattande, större. Den kräver inte att bli ställd mot naturen, eftersom det skulle vara ett brott mot Guds skapelselagar – vilket inte kan ske utan allvarliga följder.

Kyskhet är ett jordiskt begrepp för Renhet, som är gudomlig. För människoanden är det en strävan att i det grovmateriella efterlikna det man anar är en gudomlig självklarhet. Renhet är gudomlig, medan kyskhet är människoandens imitation av den, det vill säga en andlig avbild som kan och bör bli synlig i de jordiska handlingarna.

För varje mogen människoande borde detta vara tillräckligt som grundval för att uppnå kyskhet. Men på jorden tenderar människan på grund av sina egna önskningar att inbilla sig något som i verkligheten inte alls finns inom henne, enbart för att tillfredsställa sin egen vilja.

Egoismen tar över ledningen och bedövar den verkligt rena viljan! Människan kommer aldrig att erkänna det för sig själv utan fortsätter bara lugnt vidare. Om hon inte hittar några fler ursäkter kallar hon ofta den uppenbara strävan att uppfylla sina tvivelaktiga önskningar för ödesbestämd, något man måste ge efter för.

Därför behöver hon ytterligare anvisningar som rättesnöre och stadga, anvisningar som kan låta henne uppleva och inse vad kyskhet verkligen är, hur den finns inneboende i Guds Vilja som inte vill skilja den från naturen här på jorden.

I det Gudomliga är Renheten nära förknippad med Kärleken! Därför får människan inte heller försöka skilja dem åt här på jorden om det ska ge henne lycka.

Men även Kärleken är här på jorden enbart en dålig förvrängning av vad den verkligen är. Därför kan den inte vara förenlig med Renhetens verkliga innebörd utan en föregående förändring.

Härmed ger jag alla dem som strävar efter kyskhet ett råd. Det kommer att ge den stadga som människan behöver här på jorden för att leva på det sätt som skapelsens lagar föreskriver och som därför även är till Guds välbehag:

”Den som i sina handlingar alltid tänker på att inte skada en medmänniska som litar på honom, och att inte göra något som senare kan få denna nedstämd, kommer alltid att förbli andligt obelastad och kan därför kalla sig för verkligt kysk!”

Dessa enkla ord kan, om de uppfattas på rätt sätt, vägleda människan tryggt genom hela skapelsen upp till de ljusa höjderna, hennes egentliga hemvist. Orden är nyckeln för att handla rätt här på jorden, eftersom den äkta kyskheten finns i dem.

Jesus, Guds Son, uttryckte det på exakt samma sätt med orden:

”Älska din nästa såsom dig själv!”

Men ni bör akta er för att upprepa samma gamla mänskliga misstag genom att anpassa ordens innebörd och förvränga den så att den tjänar era egna syften, eller för att lugna er själva när ni handlat felaktigt, svikit era medmänniskor eller, ännu värre, vilselett dem.

Ta emot orden så som de i sanning ska uppfattas, dock inte så att de känns bekväma för er och passar era egna syften. Då blir de som det vassaste svärdet i er hand, med vilket ni kan besegra allt mörker om ni bara vill. Låt orden bli levande inom er så att ni tacksamt omfattar livet på jorden som glädjestrålande segrare!